Uygulamalar

Proje'deki amaçlar doğrultusunda, 3 farklı uygulama yapılmıştır. Bu uygulamaların seçilmesindeki amaç, robot ve kodlama kavramlarının anlaşılabilir olmasıdır. Robot uygulamalarının temelinde algılayıcılar vazgeçilmez oldukları için, lego robotların kodlanmasından önce algılayıcıları anlayabilmek için ortaokul öğrencileri için tasarlanmış elektrik deney setleri ile deneyler yapılmıştır. Verilen bir problemi çözmek amaçlı algoritma kavramı içinde, Scratch uygulamaları yapılmıştır. Sratch kodlama seçimi, hem yaygın olması hem de Lego robotları blok kodlama yöntemiyle programlanmasından kaynaklanmaktadır.