Proje Hakkında

Ben de robotumu kodluyorum TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen bir projedir. 

Proje Eskişehir il sınırları içinde belirlenecek 4 ortaokulun her birinden seçilecek 4’er öğrenci ve 1 öğretmene son dönemdeki popüler bilimsel ve teknolojik gelişmeleri tanıtmayı ve robotik uygulamalar üzerine eğitim vermeyi amaçlamaktadır.

Eğitim boyunca kullanılan kitler, öğretmenlerin geldikleri okullarda robotik ve kodlama eğitimini sürdürebilmeleri için hediye edilecektir. Böylece eğitimin sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında geliştirilecek olan kodlama ve robotik eğitim programının uygulanması için gereken tüm içerik bu web sayfası üzerinden paylaşılmaktadır. Böylece, Türkiye’nin her köşesindeki öğrencilere de ulaşabilmek temel amaçlarımızdandır.