Bilgi, hayatımıza yön veren en temel faktörlerden birisidir. Son 50 yıl içindeki bilim ve teknolojideki akıl almaz hızlı gelişim, bilimsel bilgiye erişimi daha da kolay kılmıştır. Bu gelişimi sürdürülebilir kılmak adına, günümüz eğitim-öğretim programlarında ciddi değişiklikler yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi, robotik uygulamalarının müfredata girmesidir. Bunun için gerekli altyapı hem donanım hem de eğitmen anlamında okullarımızda maalesef yeterli değildir.

Ben de robotumu kodluyorum TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi  ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen bir projedir. Proje Eskişehir il sınırları içinde belirlenecek 4 ortaokulun her birinden seçilecek 4’er öğrenci ve 1 öğretmene son dönemdeki popüler bilimsel ve teknolojik gelişmeleri tanıtmayı ve robotik uygulamalar üzerine eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Eğitim boyunca kullanılan kitler, öğretmenlerin geldikleri okullarda robotik ve kodlama  eğitimini sürdürebilmeleri için hediye edilecektir.

 

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR